• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret7571
Saat
REKLAM ALANI

BEYAZ SAYFA ( WHİTE PAPER)

MYDEXPAY WINNING INVESTMENT and payment systems

the purpose of this white paper, is to present the Mydexpay financial blockchain system ,and the accompanying XMD coin , to potential investors and coin-holders.
The information contained in this white paper should not be taken as complete and exhaustive,nor sholuld it be consired to imply any resemblance of a contracttual relationship.Rather,it is intented only to provide information to potential users of MYDEXPAY tecnology ,such as coin-holders or investors. They may use what they learn here to determine whether they are interested in performing a thorough and well-researched analysis from here before investing capital in to funding the growth of MYDEXPAY or purchasing XMD coins

The XMD coin has been developed as a utility coin and is not to be sold or used in any jurisdiction where such sale or use may be prohibited.

This white paper is an English-language guide and represents the primary information source for the MYDEXPAY project and its accompanying coins .Itmay be translated to other languages if it is to be used in the course of communiciation wtşh those who don't speak English ,for the purposes of delivering information on MYDEXPAY ,but the accuracy of such translation cannot be consired official nor can it be guaranteed .Inthe event of confliclts or contradictions ,this English-language document shall be considered correct

TÜRKÇESİ

MYDEXPAY KAZANAN YATIRIM ve ödeme sistemleri

Bu yazının amacı, Mydexpay finansal blok zinciri sistemini ve beraberindeki 
XMD madeni parasını potansiyel yatırımcılara ve madeni para sahiplerine sunmaktır. Bu yazıda yer alan bilgiler eksiksiz ve ayrıntılı olarak alınmamalı, ayrıca sözleşme
ye dayalı bir ilişkinin herhangi bir benzerliğini ima etmek için kullanılmamalıdır.
Aksine, yalnızca para, para gibi MYDEXPAY teknolojisinin potansiyel kullanıcılarına
bilgi sağlama amacı gütmektedir. sahipler veya yatırımcılar. MYDEXPAY'in büyümesini
finanse etmek veya XMD paralarını satın almak için sermaye yatırımı yapmadan önce
buradan ayrıntılı ve iyi araştırılmış bir analiz yapmakla ilgilenip ilgilenmedikleri
ni belirlemek için burada öğrendiklerini kullanabilirler. XMD madeni para, bir madeni para olarak geliştirilmiştir ve bu tür bir satış veya
kullanımın yasak olabileceği herhangi bir ülkede satılmamalı veya kullanılmamalı
dır. Bu tanıtım belgesi İngilizce bir rehberdir ve MYDEXPAY projesi ve beraberindeki
paralar için ana bilgi kaynağını temsil eder. İngilizce konuşamayanlar için
iletişim sırasında kullanılacaksa diğer dillere çevrilebilir. MYDEXPAY hakkında
bilgi vermek amacıyla, ancak bu çevirinin doğruluğu resmi olarak yapılamaz veya
garanti edilemez. Çatışma veya çelişki durumunda, bu İngilizce belgenin doğru
olduğu kabul edilecektir.
===============================================================================
CONTENT

1-MYDEXPAY WINNING INVESTMENT AND PAYMENT SYSTEMS

1-a) 1.1 Digital money system and block chain technology
1-b) MYDEXPAY, decentralized money transfer, payments and future of investment
1-c) MYDEXPAY roadmap
1-d) Current Regulations and Solutions

2- MYDEXPAY VISION AND MISSION
2-a) MYDEXPAY vision
2-b) MYDEXPAY mission

3- MYDEXPAY PLATFORM
3-a) MYDEXPAY website
3-b) MYDEXPAY Coin
3-c) MYDEXPAY Masternode
3-d) MYDEXPAY Air Plane
3-e) MYDEXPAY Target
3-f) MYDEXPAY Mobile Platform
3-g) MYDEXPAY Exchange
3-h) MYDEXPAY Debit Card and POS
3-i) MYDEXPAY Mobile NFC Payment System


4-) MYDEXPAY SECURITY SYSTEMS
İÇERİK

1-MYDEXPAY KAZANAN YATIRIM VE ÖDEME SİSTEMLERİ

1-a) 1.1 Dijital para sistemi ve blok zinciri teknolojisi
1-b) MYDEXPAY, merkezileşmemiş para transferi, ödemeler ve yatırımın geleceği
1-c) MYDEXPAY yol haritası
1-d) Güncel Düzenlemeler ve Çözümler

2- MYDEXPAY VİSİON VE MİSİON
2-a) MYDEXPAY vizyonu
2-b) MYDEXPAY misyonu

3- MYDEXPAY PLATFORMU
3-a) MYDEXPAY web sitesi
3-b) MYDEXPAY Madeni Para
3-c) MYDEXPAY Masternod
3-d) MYDEXPAY Hava Uçağı
3-e) MYDEXPAY Hedefi
3-f) MYDEXPAY Mobil Platformu
3-g) MYDEXPAY Değişimi
3-h) MYDEXPAY Banka Kartı VE POS
3-i) MYDEXPAY Mobil NFC Ödeme Sistemi


4- )MYDEXPAY GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

==========================================================================

I-MYDEXPAY WINNING INVESTMENT AND PAYMENT SYSTEMS

We come up with a fast, easy and cheap financial transactions, investment and marketing servicies concept that brings out User Friendly services through smart marketing in all social classes. With XMD coins you keep in your wallet, you bring great masternodes and staking revenues..
Our team's vision is to build a new financial structure worldwide based on the blockchain decentralized technology.

The MYDEXPAY platform will provide innovative transfer, payment and investment services using encryption coins and blockchain technology. Combined with mobile and computer software, this technology will give mankind the opportunity to make money transfers, investments and payments using our self-service machines, as well as personal smartphones and computers with Internet. With the stake and masternode tecnology , which was introduced for the first time in the world for the first time in the ICO,the XMD ,which is locked without borders ,will offer unique gains from the coins


Payment methods using NFC mobile technology and bak cards offered by the MYDEXPAY platform will be next step in reducing cash flow from the market.

The offered free wireless points of sale will help small traders ,entrepreneurs , self-employed, small and large business owners pay for their services and products.

As we all know, many cryptocurrency projects and systems, such as Bitcoin, Ripple, Viacoin, and others, only offer virtual services.

The MYDEXPAY team aims to be one of the virtual reality customer service desks that will provide and physical branches and automatic deposit, withdrawal, transfer, payment and investment services that will have self-service ATM machines all over the world.

The MYDEXPAY team will provide professional marketing and investment services based on intelligent contract software that helps development of startup companies.

As a young and philanthropist visioner, we will help society, bring technology to places that people cannot afford and help those in need.

TÜRKÇESİ: 

I-MYDEXPAY KAZANAN YATIRIM VE ÖDEME SİSTEMLERİ

Tüm sosyal sınıflarda akıllı pazarlama yoluyla Kullanıcı Dostu hizmetleri ortaya çıkaran hızlı, kolay ve ucuz finansal işlemler, yatırım ve pazarlama hizmetleri konsepti ile geldik. Cüzdanında sakladığın XMD paraları ile harika maskeler ve esnetme gelirleri getiriyorsun.
Ekibimizin vizyonu, dünya çapında blockchain merkezileşmemiş teknolojisine dayanan yeni bir finansal yapı oluşturmaktır.

MYDEXPAY platformu, şifreleme paraları ve blok zinciri teknolojisini kullanarak yenilikçi transfer, ödeme ve yatırım hizmetleri sağlayacaktır. Mobil ve bilgisayar yazılımı ile birleştirildiğinde, bu teknoloji insanlığa self servis makinelerimizi, ayrıca kişisel akıllı telefonları ve Internetli bilgisayarları kullanarak para transferleri, yatırımlar ve ödemeler yapma fırsatı verecek. Dünyada ilk defa ilk defa ICO'da tanıtılan hisseleri ve ana-teknoloji teknolojisi ile sınırsız kilitlenen XMD, madeni paralardan benzersiz kazançlar sunacak


NFC mobil teknolojisi ve MYDEXPAY platformunun sunduğu bak kartlarını kullanan ödeme yöntemleri, piyasadan gelen nakit akışını azaltmada bir sonraki adım olacaktır.

Sunulan ücretsiz kablosuz satış noktaları, küçük tüccarların, girişimcilerin, serbest çalışanların, küçük ve büyük işletme sahiplerinin hizmetleri ve ürünleri için ödeme yapmalarına yardımcı olacak.

Hepimizin bildiği gibi, Bitcoin, Ripple, Viacoin ve diğerleri gibi pek çok şifreleme projesi ve sistemi yalnızca sanal hizmetler sunar.

MYDEXPAY ekibi, tüm dünyada self servis ATM makinelerine sahip olacak fiziksel şube ve otomatik para yatırma, para çekme, transfer, ödeme ve yatırım hizmetlerini sağlayacak sanal gerçeklik müşteri hizmetleri masalarından biri olmayı hedeflemektedir.

MYDEXPAY ekibi, başlangıç ​​şirketlerinin gelişimine yardımcı olan akıllı sözleşme yazılımlarına dayanan profesyonel pazarlama ve yatırım hizmetleri sağlayacaktır.

Genç ve hayırsever bir vizyon sahibi olarak topluma yardım edeceğiz, teknolojiyi insanların karşılayamayacağı yerlere ve ihtiyacı olanlara yardım edeceğiz.

.

==========================================================================

1-a) DIGITAL MONEY SYSTEM AND BLOCKSEHIRE TECHNOLOGY

Wireless money transfer and cashless payment systems have exploded all over the world in a year and a half. Such global transactions increased by 11.36 from 2013 to 2017 and
$ 450 billion today. Recently, this growth has seen the introduction of newer, more mobile payment methods with solutions such as Apple Pay, Google Pay and others. They combine mobile payment technology with cryptocurrency software to deliver their products. In the near future; Payments made through near field communication such as OR. The codes are expected to be over $ 6 trillion a year.
In keeping with these changes, decentralized investment markets determine this scene. They have a peer-to-peer market structure, where investors interact directly with each other without the need for complex intermediary hierarchies. Their devices act as touch points and all process information is distributed to the devices and software through programmed algorithms. There is no need for centralized hubs or a reliable authority structure. This allows investors to make decisions on their own and for themselves, use their own market information, and make real-time payments at lower overhead and less cost.

 

TÜRKÇESİ :

1-a) DİJİTAL PARA SİSTEMİ VE BLOK TUTMA TEKNOLOJİSİ

Kablosuz para transferi ve nakitsiz ödeme sistemleri tüm dünyada bir buçuk yılda patladı. Bu gibi küresel işlemler 2013’ten 2017’ye 11,36 oranında
Bugün 450 milyar dolar. Son zamanlarda, bu büyüme Apple Pay, Google Pay ve diğerleri gibi çözümlerle daha yeni, daha mobil ödeme yöntemlerinin kullanılmaya başladığını gördü. Mobil ödeme teknolojisini, ürünlerini sunmak için cryptocurrency yazılımı ile birleştiriyorlar. Yakın gelecekte; OR gibi yakın alan iletişimi yoluyla yapılan ödemeler. Kodların yılda 6 trilyon doların üzerinde olması bekleniyor.
Bu değişikliklere paralel olarak, merkezi olmayan yatırım piyasaları bu sahneyi belirlemektedir. Yatırımcıların karmaşık arabulucu hiyerarşilere ihtiyaç duymadan doğrudan birbirleriyle etkileşime girdikleri bir eşler arası pazar yapısına sahiptirler. Cihazları temas noktaları olarak hareket eder ve tüm işlem bilgileri programlanmış algoritmalar aracılığıyla cihazlara ve yazılıma dağıtılır. Merkezileştirilmiş göbeklere veya güvenilir bir otorite yapısına ihtiyaç yoktur. Bu, yatırımcıların kendi başlarına ve kendileri için kararlar almalarına, kendi piyasa bilgilerini kullanmalarına ve düşük maliyetli ve düşük maliyetle gerçek zamanlı ödemeler yapmalarına olanak tanır.

 

==========================================================================

 

 

1-b) MYDEXPAY, PERSONAL MONEY TRANSFER, PAYMENTS AND FUTURE OF INVESTMENT

In order to exchange crypto currencies between ordinary and ordinary users, the services provided by the crypto currency must be reviewed.
The MYDEXPAY system can provide this online or in person at a MYDEXPAY branch for 24 hours. This will allow everyone to gain access to the benefits of encryption, including low transaction costs, unlimited transactions, grace payment, and the removal of geopolitical barriers to payment.
MYDEXPAY platform aims to give a different direction to investments by distributing daily organic growing variable rate STAKING and MASTERNODE revenues with XMD tokens in its wallet.
On average, 4 million people use crypto currencies, which increase daily and are expected to exceed 300 million by 2030 daily. This is probably the greatest financial opportunity to meet the market in the last few decades.
The MYDEXPAY platform gives you better than you ever imagined.

 

TÜRKÇESİ

1-b) MYDEXPAY, KİŞİSEL PARA TRANSFERİ, ÖDEMELER VE YATIRIMIN GELECEĞİ

Normal ve sıradan kullanıcılar arasında kripto para birimlerini takas etmek için kripto para biriminin sağladığı hizmetler gözden geçirilmelidir.
MYDEXPAY sistemi bunu çevrimiçi olarak veya şahsen bir MYDEXPAY şubesinde 24 saat boyunca sağlayabilir. Bu, düşük işlem maliyetleri, sınırsız işlemler, ödemesiz ödeme ve ödemeye jeopolitik engellerin kaldırılması dahil olmak üzere, şifrelemenin avantajlarına herkesin erişmesine olanak sağlayacaktır.
MYDEXPAY platformu, günlük organik büyüyen değişken oranlı STAKING ve MASTERNODE gelirlerini XMD tokenleri ile cüzdanında dağıtarak yatırımlara farklı bir yön vermeyi amaçlıyor.
Ortalama olarak, 4 milyon insan günlük 2030 yılına kadar 300 milyonu aşması beklenen kripto para birimlerini kullanıyor. Bu muhtemelen son birkaç on yılda pazarla tanışmak için en büyük finansal fırsat.
MYDEXPAY platformu, hayal ettiğinizden daha iyi sonuçlar veriyor.

=========================================================================

 

1-d)  CURRENT REGULATION AND SOLUTIONS

   The existing financial system is heavily centralized and bacically servers the interests of only a few major players. These are the banks and finance companies that have an internationally recogzined interest in protecting their status  quo. This highly inefficient and largely stagnant enterprise  building has become toxic for the success and opportunity  of almost everyone in the world .

     Examples of falilure include the global financial crisis of 2008 and the E urepean state debt crisis of 2010 . 

    The topics that MYDEXPAY wants to adress are: 

    & Removal  of high wages and costly barriers to entry by removal of 3rd party intermediary services.

   & A significant reduction in waiting times - procedures sholuld be  made immediately ,regardless of the working days  and working days of traditional brick and mortar banks .

   & No self-service and no specified limit

   & Removal of complex documents and bureaucracy.

   & The value of our money in the wallet. 

   All and more  will be  handled by MYDEXPAY desktops , ATMs and mobile platforms, which will be used by people of all ages and will use a simple , easy to-use design.

TÜRKÇESİ : 

1-D) güncel düzenleme ve çözümler

   Mevcut finansal sistem ağır merkezi ve bacically sunucuları sadece birkaç büyük oyuncuların çıkarları. Bunlar, statükolarını korumaya uluslararası alanda yeniden ilgi duyan bankalar ve finans şirketleri. Bu son derece verimsiz ve büyük ölçüde durgun kurumsal yapı, dünyadaki hemen hemen herkesin başarısı ve fırsatı için toksik hale gelmiştir .

     Falilure örnekleri 2008 küresel mali kriz ve 2010 E urepean devlet borç krizi sayılabilir . 

    Mydexpay'ın adreslemek istediği konular şunlardır: 

    & Yüksek ücretlerin kaldırılması ve 3. taraf aracı hizmetlerin kaldırılması ile giriş için pahalı engeller.

   & Bekleme sürelerinde önemli bir azalma - prosedürler sholuld ,geleneksel Tuğla ve Harç bankalarının iş günleri ve iş günleri ne olursa olsun derhal yapılmalıdır .

   & Self servis yok ve belirtilen sınır yok

   & Karmaşık belgeler ve bürokrasinin kaldırılması.

   & Cüzdan paramızın değeri. 

   Her yaştan insanlar tarafından kullanılacak ve basit , kullanımı kolay bir tasarım kullanacak MYDEXPAY masaüstü, Atm'ler ve mobil platformlar tarafından ele alınacaktır.

===========================================================================

2-MYDEXPAY VISION AND MISSION

2-a) mydexpay vision

MYDEXPAY will serve people with a platform where it does not give their labor to third parties and gives them control.
In parts of the world, the banking sector has hardly improved. Many banks do not allow people to use their money as they wish. We can't use your deposits in your country bank anywhere in the world. There are a lot of problems, very high taxes, different legal issues. The lowest value of the country we live in is less than the value of the country in which Wwe travels. It limits our financial freedom. MYDEXPAY ' will allow people to use all of the investments they have accumulated through their labor anywhere in the world.
It will provide an excellent payment system wherever the mobile phone and internet are located.
A decentralized platform and an electronic payment mechanism independent of all countries but respectful of World laws will be established.
People are going to make money. They will make money with an obscure Staking and Masternode project that they can earn while making money in their wallets.
Many e-commerce sites and websites will be integrated into payment options that allow people to shop safely.
The debit card system will allow people to reach hot money instantly.
An excellent outreach platform will be created to design the real picture that will reach people in need.
MYDEXPAY will create an excellent investment platform where you will feel safe to shine your future.

TÜRKÇESİ

2- MYDEXPAY VİZYON VE MİSYON

2-a) MYDEXPAY vizyonu

MYDEXPAY, insanlara emeklerini üçüncü şahıslara vermediği ve kontrolünü sağladığı bir platformla hizmet verecek.
Dünyanın iç kısımlarında, bankacılık sektörü pek gelişme göstermedi. Birçok banka, insanların paralarını istedikleri gibi kullanmalarına izin vermemektedir. Ülkenizdeki bankadaki mevduatınızı dünyanın hiçbir yerinde kullanamayız. Pek çok sorun var, çok yüksek vergiler, farklı yasal sorunlar var. İçinde yaşadığımız ülkenin en düşük değeri, Wwe seyahat ettiği ülkenin değerinden daha az. Finansal özgürlüğümüzü sınırlandırıyor. MYDEXPAY ', insanların emekleriyle biriktirdikleri yatırımların tamamını dünyanın herhangi bir yerinde kullanmalarına izin verecek.
Cep telefonu ve internetin bulunduğu her yerde mükemmel bir ödeme sistemi sağlayacaktır.
Merkezi olmayan bir platform ve tüm ülkelerden bağımsız, ancak dünya yasalarına saygılı bir elektronik ödeme mekanizması kurulacak.
İnsanlar para kazanacaklar. Cüzdanlarında para kazanırken kazanabilecekleri belirsiz bir Staking ve Masternode projesi ile para kazanacaklar.
Birçok e-ticaret sitesi ve web sitesi, insanların güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayan ödeme seçeneklerine entegre edilecektir.
Banka Kartı sistemi, insanların anında sıcak paraya ulaşmalarını sağlayacak.
İhtiyacı olan insanlara ulaşacak gerçek resmi tasarlamak için mükemmel bir sosyal yardım platformu oluşturulacak.
MYDEXPAY, geleceğinizi parlatmak için kendinizi güvende hissedeceğiniz mükemmel bir yatırım platformu oluşturacak.

 

===========================================================================

 

2-B) Mydexpay Mission 

MYDEXPAY aims to be a platform that people can use easily in every region of the world.
With Stakink and Masternode options, it aims to increase people's investments by preventing them from falling in inflation and on different terms.
Crypto enters the world of investment and trades with 1006 pieces of secure XMD money that everyone in the world of money will talk about.
It aims to create a unique platform that serves the entire world on easy-to-use Internet, mobile and stock exchange channels.
Mydexpay payment Mobile's app and or code system aims to open the door to secure shopping to everyone.
Our biggest goal is to boost cooperation around the world and fund projects that will make people laugh.
MYDEXPAY is not just an investment, trading and cryptocurrency platform. At the center is a project with a social context that pervades the entire world. Our goal is to serve the people;

 

 

TÜRKÇESİ

2-b) MYDEXPAY Görev

MYDEXPAY, insanların dünyanın her bölgesinde kolayca kullanabileceği bir platform olmayı hedeflemektedir.
Stakink ve Masternode seçenekleriyle insanların yatırımlarını enflasyonda ve farklı şartlarda düşmelerini engelleyerek arttırmayı hedefliyor.
Crypto, yatırım dünyasına giriyor ve para dünyasındaki herkesin konuşacağı 1006 adet güvenli XMD parasıyla ticaret yapıyor.
Kullanımı kolay İnternet, mobil ve borsa kanallarında tüm dünyaya hizmet eden benzersiz bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.
MYDEXPAY ödeme Mobile 'uygulama ve VEYA kod sistemi herkese güvenli alışveriş kapısını açmayı hedefliyor.
En büyük hedefimiz, dünyadaki işbirliğini artırmak ve insanları güldürecek projeleri finanse etmektir.
MYDEXPAY sadece Yatırım, Ticaret ve Kripto para platformu değildir. Merkezde, tüm dünyayı saran sosyal içerikli bir proje. Amacımız insanlara hizmet etmek;

============================================================================

3-MYDEXPAY PLATFORM

3-a) Mydexpay website

The MYDEXPAY website has a very handy structure that can be used by all users with a small touch.
It has an easy-to-use eye-catching structure with rich visual material that relaxes human psychology.
An ergonomically beautiful structure with user-friendly features is instantly accessible.
It is a great website where privacy is at the forefront, personal data is prioritised and security is at the top.
With SMS system and 2FA applications, users ' accounts are kept very secure.
We constantly update our website with a professional team that integrates itself with new technologies.

 

TÜRKÇESİ : 

3- MYDEXPAY PLATFORMU

3-a) MYDEXPAY Web Sitesi

MYDEXPAY web sitesi, tüm kullanıcılar tarafından küçük bir dokunuşla kullanılabilecek çok kullanışlı bir yapıya sahiptir.
İnsan psikolojisini rahatlatan zengin görsel malzeme içeren, kullanımı kolay göz alıcı bir yapıya sahiptir.
Kullanıcı dostu özelliklere sahip ergonomik olarak güzel bir yapı anında erişilebilir.
Gizliliğin ön planda olduğu kişisel verilere öncelik verilen ve güvenliğin en üstte olduğu muhteşem bir web sitesidir.
SMS sistemi ve 2FA uygulamaları ile kullanıcıların hesapları çok güvenli bir şekilde tutulmaktadır.
Web sitemizi, kendisini yeni teknolojilerle entegre eden profesyonel bir ekiple sürekli güncelliyoruz.

 

=========================================================================

 

3-b) MYDEXPAY  coin

The MYDEXPAY  platform produces and uses  XMD  coins manufactured with the Proof of stake algoritm,which has different features than many crpyto currencies .Since the number of coins is kept constant ,it is unbeatable  for inflation. In the long run, the coin does not lose value. when yo synchronize your XMD coin wallet that uses the PoS system,you will earn some coins within the time elapsed(Stake) .In this way, the network becomes strong and the number of active users decreases ,but the coin does not die . Apart from selling the coins from falling We will use  this concept more often in the stock market  opening. In the Proof of Stake  system , verification  is performed  randmly depending on the amount of coins in the wallet account of the persons . So every wallet with coin  is also a confirmation . Of course ,accounts with a high amount of coins in the system are more  likely to be used as validators  and therefore receive more shares from each Transmission Verification process. 

XMD coin will offer users all the advantages  of this technolgy  currently stake , both masternode and stake in  the future .

 

TÜRKÇESİ : 

3-B) MYDEXPAY sikke

MYDEXPAY platformu,birçok crpyto para biriminden farklı özelliklere sahip olan bahis algoritm kanıtı ile üretilen xmd paraları üretir ve kullanır .Sikke sayısı sabit tutulduğundan, enflasyon için rakipsiz. Uzun vadede, madeni para değer kaybetmez. yo POS sistemini kullanan xmd sikke cüzdan senkronize zaman, geçen süre içinde bazı paralar kazanacağım (hissesini) .Bu şekilde, ağ güçlü hale gelir ve aktif kullanıcı sayısı azalır, ancak madeni para ölmez . Paraların düşmesini satmak dışında, bu kavramı borsa açılışında daha sık kullanacağız. Bahis sisteminin Kanıtında, doğrulama, kişilerin cüzdan hesabındaki jeton miktarına bağlı olarak randmly yapılır . Yani sikke ile her cüzdan da bir onaydır . Tabii ki, sistemde yüksek miktarda bozuk para bulunan hesapların doğrulayıcı olarak kullanılması daha olasıdır ve bu nedenle her iletim doğrulama işleminden daha fazla hisse alınır. 

XMD coin, kullanıcılara gelecekte hem masternode hem de stake olan bu technolgy'nin tüm avantajlarını sunacak .

==========================================================================

 

3-c) MYDEXPAY Masternode

The XMD Masternode is an improvement money wallet that is fully synchronized with the blockchain and runs 24 hours a day, 7 days a week. Unlike other masks, it does not run on any server or computer. Xmd token developers do these jobs with great rigor on the computers they create for users. There is no need to install any programs or tokens into a different environment. It does not charge any fees for the work.
As with other coins, the XMD coin does not regulate a certain coin lock. Allows you to make the xmd token quantity you want in your hand. In this crypto world, only the xmd typeface is also seasonal.
The xmd coin has a different delivery venue than other crypto tokens. All arrivals are organically distributed compared to coins made on Masternode.
It gives away much more than cryptocurrencies around the world. Passive income allows people to retreat on a daily basis.
We are proud to present the amazing earnings plan to all users.

TURKÇESİ: 

3-C) MYDEXPAY Masternode

XML ana düğümü, blockchain ile tam olarak senkronize edilen ve günde 24 saat, haftada 7 gün çalışan bir iyileştirme para cüzdanıdır. Diğer maskelerin aksine, herhangi bir sunucu veya bilgisayarda çalışmaz. Xmd token geliştiricileri, bu işleri kullanıcılar için oluşturdukları bilgisayarlarda büyük titizlikle yapar. Herhangi bir program veya jetonu farklı bir ortama yüklemeye gerek yoktur. Bu iş için herhangi bir ücret talep etmez.
Diğer sikkelerde olduğu gibi, xmd madeni para belirli bir madeni para kilidini düzenlemez. Elinizde istediğiniz xml belirteci miktarını yapmanızı sağlar. Bu kripto dünyasında, sadece xmd yazı tipi de mevsimseldir.
Xmd coin, diğer kripto jetonlarından farklı bir teslimat alanına sahiptir. Tüm gelenler organik ana düğümde yapılan paralar ile karşılaştırıldığında dağıtılır.
Dünyadaki kripto para birimlerinden çok daha fazlasını verir. Pasif gelir, insanların günlük olarak geri çekilmesini sağlar.
Biz tüm kullanıcılara inanılmaz kazanç planı sunmaktan gurur duyuyoruz.


=========================================================================

3-D) MYDEXPAY AIRDROP

Airdrop, which means help from the air, will enter the digital money market at no cost. AirDrop's rationale is to make new coins produced or produced in the digital currency sector and are introduced by a wide audience. For various strategies, such as creating a solid batch on the back of the coin to be entered, a certain short of the coin is distributed free of charge.
Mydexpay gives a certain amount of SMD tokens to a platform user. Airdrop earns users for each account that subscribes with its own connection.
Airdrops, which will provide great opportunities in the future, will be very useful for people to recognise their XMD money.
You must have a masternode account to be able to evaluate Airdrop's and sell it on the stock exchange.
Owners of the xmd token master node will benefit more from airdrops.

TÜRKÇESİ

3-d) MYDEXPAY AİRDROP

Havadan yardım anlamına gelen Airdrop, dijital para piyasasına hiçbir ücret ödemeden girecekyeni paraların dağıtılması işlemi indir. Airdrop'un mantığı, dijital para sektöründe üretilen veya üretilen yeni paraları yapmak ve geniş bir kitle tarafından tanıtılmaktadır. Girilecek madalyonun arkasında sağlam bir toplu oluşturmak gibi çeşitli stratejiler için, madalyonun belli bir kısa ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
MYDEXPAY, platform kullanıcısı birine belli miktarda SMD jetonu veriyor. Airdrop, kendi bağlantısıyla abone olan her bir hesap için kullanıcıları kazanır.
Gelecekte büyük fırsatlar sağlayacak olan Airdroplar, insanların XMD paralarını tanımalarında çok faydalı olacaktır.
Airdrop ' larıdeğerlendirebilmek ve borsada satabilmek için bir masternode hesabınız olmalıdır.
XMD jeton master node sahipleri airdrops'tan daha fazla fayda sağlayacaklar.

 

============================================================================

 

3-e) MYDEXPAY Staking

 

Staking will probably be a concept you'll hear more about from the time of the mining conceptata not too far away.
As you know, some cryptocurrencies use Proof of Work (PoW) as a mining algorithm. Hardware power is used to remove crypto coins with the PoW algorithm. This results in a lot of electricity consumption. Considering that the world's energy resources are not unlimited, it can be predicted that business evidence could be a big problem in the future, even if not now.
The proof-of-work algorithm used the power of the hardware to provide process approval. In transaction proof, transaction approval. It requires buying cryptocurrencies and keeping them in your wallet for a certain period of time. This is similar to a fixed deposit in non-digital currency. At the end of the period stipulated in the deposit contract, the proof of the stake is rewarded with additional coins. You are rewarded for supporting the network by storing coins in your wallet. So the amount of tokens in your wallet will increase the additional tokens you receive as a reward. That briefly yawns.
Mydexpay (XMD) offers a stable earning opportunity for all users with Staking.

 

TÜRKÇESİ : 

Staking, muhtemelen çok uzak olmayan bir süre Madencilik conceptata zamanından daha çok duyacağınız bir kavram olacaktır.
Bildiğiniz gibi, bazı kripto paraları madencilik algoritması olarak Proof of Work (PoW) kullanıyor. Kripto sikkelerini PoW algoritmasıyla kaldırmak için donanım gücü kullanılır. Bu, çok fazla elektrik tüketimi ile sonuçlanır. Dünyanın enerji kaynaklarının sınırsız olmadığını göz önünde bulundurarak, şu anda olmasa bile gelecekte iş kanıtının büyük bir sorun olabileceği tahmin edilebilir.
Çalışma kanıtı algoritması, işlem onayını sağlamak için donanımın gücünü kullandı. İşlem Kanıtı'nda, işlem onayı. Kripto paraları satın almayı ve bunları belirli bir süre cüzdanında tutmayı gerektirir. Bu, dijital olmayan para birimindeki sabit bir para yatırmaya benzer. Mevduat sözleşmesinde öngörülen sürenin sonunda, hissenin kanıtı ilave madeni paralarla ödüllendirilir. Madeni paraları cüzdanınızda saklayarak şebekeyi desteklemek için ödüllendirilirsiniz. Bu yüzden cüzdanınızda bulunan jeton miktarı, ödül olarak aldığınız ilave jetonları artıracaktır. Bu kısaca esnetiyor.
Mydexpay (XMD), Staking ile tüm kullanıcılar için istikrarlı bir kazanç fırsatı sunar.

=============================================================================

3-f) Mydexpay Mobile Platform

The ease of use of the mydexpay mobile platform will be designed with a user focus. You will be able to get and transfer safely through the mobile platform.
The mobile platform, which will be designed with open source software, aims to secure your account with the principle of transparency.
it will bring the system to the highest level of security, where it is almost impossible for people to access or access your account information
You can easily access account history and in-account transactions. Prevents monitoring of your payments
This makes it difficult to keep track of your payments and balance by turning over wallet addresses. However, we recommend that you use a new address for each payment arrangement.
Limited information delivery to customers
Customers on the network can be associated with your payments by logging in to your IP address when receiving or sending payments.
Tor support not available
This does not allow you to use Tor to prevent wallet attacks or internet service providers from tracking your payments through your IP address.

 

TÜRKÇESİ

3-f) MYDEXPAY Mobil Platformu

MYDEXPAY mobil platformunun kullanım kolaylığı, kullanıcı odaklı olarak tasarlanacaktır. Mobil platform üzerinden güvenli bir şekilde almanız ve aktarmanız mümkün olacaktır.
Açık kaynak kodlu bir yazılımla tasarlanacak olan mobil platform, hesabınızı şeffaflık ilkesiyle güvence altına almayı amaçlıyor.
sistemi, insanların hesap bilgilerinize erişmesi veya erişmesi için neredeyse imkânsız olduğu yerde, en yüksek güvenlik seviyesine getirecek
Hesap geçmişine ve hesap içi işlemlere kolayca erişebilirsiniz. Ödemelerinizin izlenmesini önler
Bu, cüzdan adreslerini çevirerek ödemelerinizi ve bakiyenizi takip etmeyi zorlaştırır. Ancak, her ödeme düzenlemesi için yeni bir adres kullanmanız önerilir.
Müşterilere sınırlı bilgi teslimi
Ağdaki müşteriler, ödeme alırken veya gönderirken IP adresinize giriş yaparak ödemelerinizle ilişkilendirilebilir.
Tor desteği mevcut değil
Bu, cüzdan ataklarının veya internet servis sağlayıcılarının ödemelerinizi IP adresiniz üzerinden takip etmelerini önlemek için Tor kullanmanıza izin vermez.

 

===========================================================================

3-g) MYDEXPAY Exchange 

The MYDEXPAY decentralized exchange platform will only be used to trade BTC and XMD coins and replace them with all actual currencies.

There will be a platform that respects the world law without the control of any authority

The platform,which will have a very easy -to-use interfacei will allow users  to move  comfortably .

Itcan be traded between many crypto coin pairs and between XMD coin parameters.

 

 

TÜRKÇESİ

3-g) MYDEXPAY Mobil Platformu

Mydexpay merkezi olmayan değişim platformu sadece BTC ve XMD sikkelerini ticaret yapmak ve bunları tüm gerçek para birimleriyle değiştirmek için kullanılacaktır.

Herhangi bir otoritenin kontrolü olmadan dünya hukukuna saygı duyan bir platform olacak

Çok kolay kullanımlı bir arayüze sahip olacak platform, kullanıcıların rahatça hareket etmesini sağlayacaktır .

Birçok cryptocoin çifti arasında ve XMD coin parametreleri arasında işlem yapılabilir.

 

===========================================================================

3-h) MYDEXPAY Debit Card and POS

MYDEXPAY will provide expert payment systems that make life easier for people .

Tradational Banking services create cards taht enable  customers to access their money. Our company will provide an ;IBAN debit card for easy access between  our costumers  and our funds . This card can be used in MYDEXPAY branches and for withdrawals. 

Customers  will also be able to integrate our  own banks/ credit cards in to our platform to deposit and attract our own banks.

Many smal business in self- employed and underdeveloped countries use cash to make sales and service payments . 

 Mydexpay pos will help  small business owners recognize  them more easily with our wireless point of  Sale terminals to make payments .

 

Our company offers daily masternode revenue to store your savings in our secure, virtual, anonymous ,decentralized storage accounts. 

Our platform will be provided with uninterrupted security  by our program team and insured by the best anti- fraud measures . The platform will use the new blockchain world Identity Network System , ID card scanner, Authentication  and bank/credit card control, SSL certificates and 2FA authenticator . 

 

TÜRKÇESİ 

3-h) Mydexpay banka kartı ve POS

MYDEXPAY, insanlar için hayatı kolaylaştıran uzman ödeme sistemleri sağlayacaktır .

Tradational bankacılık hizmetleri kartları oluşturmak taht paralarını erişmek için müşteriler sağlar. Firmamız, müşterilerimiz ile fonlarımız arasında kolay erişim için IBAN Bankamatik Kartı sağlayacaktır . Bu kart mydexpay şubelerinde ve para çekme işlemleri için kullanılabilir. 

Müşteriler ayrıca kendi bankalarımızı/ kredi kartlarımızı kendi bankalarımızı yatırmak ve çekmek için platformumuza entegre edebilecekler.

Serbest meslek ve az gelişmiş ülkelerde birçok küçük iş satış ve hizmet ödemeleri yapmak için nakit kullanın . 

 Mydexpay pos küçük işletme sahipleri ödeme yapmak için satış terminalleri bizim kablosuz noktası ile daha kolay onları tanımak yardımcı olacaktır .

 


Firmamız, tasarruflarınızı güvenli, sanal, anonim, merkezi olmayan depolama hesaplarımızda saklamak için günlük masternode geliri sunmaktadır. 

Platformumuz, program ekibimiz tarafından kesintisiz güvenlik sağlanacak ve en iyi dolandırıcılık önlemleriyle sigortalanacaktır . Platform , yeni blockchain dünya kimlik ağı sistemi, kimlik kartı tarayıcısı, Kimlik Doğrulama ve banka/kredi kartı kontrolü, SSL sertifikaları ve 2FA kimlik doğrulayıcıyı kullanacak .

===========================================================================

 

4 - MYDEXPAY SECURITY SYSTEMS

MYDEXPAY platform implements methods that make life easier for the user. Minimizes user errors caused by cyber attacks and vulnerabilities. A completely open source database specific security offers a variety of methods.
With the patch applications and patch management firewall network standard nowadays) is very safe. Aiming to be always one step ahead of hackers, you are redirected to web pages (code, database, server). International research institutions research also confirms this conclusion. Today, four out of five attacks targeting web applications.
You can safely use a platform that will do its best to mydexbay.
New encrypted currency of the world www.mydexpay.io

Our platform will be provided with uninterrupted security  by our program team and insured by the best anti- fraud measures . The platform will use the new blockchain world Identity Network System , ID card scanner, Authentication  and bank/credit card control, SSL certificates and 2FA authenticator .

 

TÜRKÇESİ

4 - MYDEXPAY GÜVENLİK SİSTEMLERİ

MYDEXPAY platformu, kullanıcı için hayatı kolaylaştıran yöntemler uygular. Siber 
saldırı ve güvenlik açıklarının neden olduğu kullanıcı hatalarını en aza indirir.
Tamamen açık kaynak kodlu bir veritabanına özgü güvenlik, çeşitli yöntemler sunar. Yama uygulamaları ve yama yönetimi ile bugünlerde güvenlik duvarı ağı standardı) çok
güvenlidir. Bilgisayar korsanlarının her zaman bir adım önünde olmayı hedefleyen
web sayfalarına (kod, veritabanı, sunucu) yönlendirilirsiniz. Uluslararası araştırma
kurumları araştırması da bu sonucu doğruluyor. Bugün, web uygulamalarını hedef alan
beş saldırıdan dördü. Mydexbay için elinden gelenin en iyisini yapacak bir platformu güvenle kullanabilir
siniz.Dünyanın yeni şifreli para birimi www.mydexpay.io Platformumuz, program ekibimiz tarafından kesintisiz güvenlik sağlanacak ve en iyi
dolandırıcılık önlemleriyle sigortalanacaktır. Platform, yeni blockchain dünya
Kimlik Ağı Sistemi, Kimlik kartı tarayıcı, Kimlik Doğrulama ve banka / kredi kartı
kontrolü, SSL sertifikaları ve 2FA kimlik doğrulayıcıyı kullanacak.

============================================================================

1-4) CURRENT LEGISLATION AND SOLUTIONS
It only serves the interests of a few great
players. These are banks and financial companies with an internationally recognized
interest in maintaining their status quo. This highly inefficient and largely
stagnant business building has become toxic to the success and opportunity of almost
everyone in the world. Examples of failures include the global financial crisis of
2008 and the European state debt crisis of 2010. MYDEXPAY wants to address: »3.
abolition of high fees and entrances with disabilities If waiting times are impor
tant - the transaction should be carried out immediately to look at the working days
and working days of traditional building and mortar banks. No self-service and no
limited limits Removal of complex documents and bureaucracy The value of our money
in the M-wallet. All and more, MYDEXPAY desktop design, ATMs and mobile platforms
will be discussed, which will use the approval of people of her age and a simple,
easy to use design.

 

1-4) GÜNCEL MEVZUAT VE ÇÖZÜMLER

Mevcut finansal sistem yoğun bir şekilde merkezileştirilmiş ve temelde sadece birkaç büyük oyuncunun çıkarlarına hizmet ediyor. Bunlar, statükolarını korumak için uluslararası kabul görmüş bir ilgisi olan bankalar ve finans şirketleridir. Bu yüksek verimsiz ve büyük oranda durgun işletme binası, dünyadaki hemen hemen herkesin başarısı ve fırsatı için toksik hale geldi.
Başarısızlık örnekleri arasında 2008'in küresel finansal krizi ve 2010'un Avrupa devlet borç krizi sayılabilir.
MYDEXPAY''in ele almak istediği konular:
»3. taraf ara hizmetlerinin kaldırılmasıyla yüksek ücretlerin ve giriş engelli girişlerin kaldırılması
Bekleme sürelerinde önemli bir azalma - geleneksel tuğla ve harç bankalarının çalışma günlerine ve çalışma günlerine bakılmaksızın derhal işlem yapılmalıdır.
Self servis yok ve belirtilen limit yok
Karmaşık belgelerin kaldırılması ve bürokrasi
M-cüzdandaki paramızın değeri.
Hepsi ve daha fazlası, her yaştan insan tarafından kullanılacak ve basit, kullanımı kolay bir tasarım kullanacak olan MYDEXPAY masaüstü bilgisayarlar, ATM'ler ve mobil platformlar tarafından ele alınacaktır. 

 

 

Üyelik Girişi
REKLAM ALANI
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.88745.9110
Euro6.49676.5227